Guru & Tenaga Kependidikan

Kepala sekolah

Dra. Sahara

NIP. 196602151994122001

Pembina, IV/a

Kasubag Tata Usaha

Bambang Riswana, A.Md

NIP. 197111132002121002

Penata, III/c

Guru

Romlah

NIP. 196309121985082003

Pembina, IV/a

Mahsunah

NIP. 196110201987032001

Pembina, IV/a

Drs. Subardi

NIP. 196102081992081001

Penata Tk.I, III/d

Sugito,S.Pd.I

NIP. 196707271987031002

Penata Tk.I, III/d

Elsy Dwiandriani, S.Pd

NIP. 198502152008042001

Penata Muda Tk. I, IIIB

Sumiyanti,M.Pd

NIP. 197905132006042003

Penata, III/c

Nurlina,S.Pd

NIP. 198502112010012008

Penata Muda Tk.I, III/b

Suwarni,S.Pd.SD

NIP. 196905252005012023

Penata Muda Tk.I, III/b

Endang Melly Yuliyanti,S.Si

NIP. 197405252009032001

Penata Muda TK I, III/b

Muhammad Sodik,S.Pd.SD

NIP. 197001152006041003

Penata Muda TK I, III/b

Mitsir, S.Pd.SD

NIP. 196609012007011020

Penata Muda, III/a

Teguh Sucipto, S.Pd

NIP. 198806022011011001

Penata Muda TK I, III/b

Agus Komaria S.Pd

NIP. 198908152019022009

Penata Muda, III/a

Ulfah Apriyani, S.Pd

Guru

tENAGA KEPENDIDIKAN

Ketty Pegitasari

Staff

Tata Usaha

Hendra Permana, S.Kom.

Staff

Tata Usaha


"Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman, Mandiri Dan Cinta Lingkungan (Bedincak)"